התשלום עבור מוצרים שנרכשו באתר מבוצע באמצעות PayPal
ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי ללא חשבון PayPal
לאחר לחיצה על כפתור הרכישה תועבר\י לאתר PayPal לצורך הזדהות
התשלום לא מתבצע בשלב זה!
באתר PayPal יש להזין גם את הכתובת למשלוח
לאחר אישור פרטי התשלום באתר PayPal תופנו חזרה לאתר X-OnSports לאישור פרטי ההזמנה
התשלום מבוצע רק לאחר אישור הפרטים באתר X-OnSports
חברת X-onSports מפעילה חנות מקוונת (און-ליין) למכירת ציוד מקצועי לספורט אתגרי.
תשלום
ניתן לשלם בכרטיס אשראי (VISA, Mastercard, American Express) או באמצעות PayPal
הזנת פרטי תשלום מתבצע באופן מאובטח ע"י חברת PayPal (כולל כרטיסי האשראי), כאשר חברת X-onSports לא שומרת מידע כלשהו לגבי פרטי התשלום.
משלוחים
חברת X-onSports מציעה שני סוגי משלוחים: דואר רשום ע"י חברת דואר ישראל ושירות שליחים עד לבית הלקוח ( יש עלות נוספת לשירות השליחים ויש לבקש בהערות את השירות ) .
הזמנות נשלחות במהלך כל השבוע, ללא עיכובים !
הנכם מוזמנים לבחור את השיטה הנוחה לכם.
מחלקה מיוחדת לועדי עובדים וקבוצות רכיבה וריצה
ע"פ תקנת הגנת הצרכן של משרד התמ"ת, לקבלת החזר כספי על מוצרי ביגוד והנעלה יש להחזיר את המוצר באריזה מקורית (שאריזתם לא נפתחה) עד 3 ימיםמיום הקניה. לקבלת החזר על כל המוצרים האחרים יש להחזיר באריזה מקורית (שאריזתם לא נפתחה) עד 21 ימים מיום הקניה.

חברת X-onSports מאפשרת ללקוחותיה להחזיר כל המוצר ולקבל החזר כספי מלא (!) עד 30 ימים מיום ההזמנה לכלל המוצרים באריזה מקורית ללא פגמים ושימוש.

התנאים לקבלת החזר כספי/זיכוי:
- המוצר לא היה בשימוש כלל.
- המוצר הוחזר באריזתו המקורית ובמצב חדש.

להחזרות נא לשלוח את הציוד לכתובת : X-onSports ת.ד 236 ראשון לציון
יש ליצור קשר לפני ב"צור קשר" באתר

תקנון

1. כללי :
1.1. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המונח "פעולה" בתקנון זה משמעותו כל הצעת רכישה, רישום לרכישה, רכישה,
רישום כלשהו, פרסום, פרסום תגובה וכיוצ"ב עניינים הדורשים פעולה אקטיבית מעבר לקריאת המפורסם באתר זה.
1.2. כל פעולה כלשהי באתר זה כפופה לאמור בתקנון זה להלן.
1.3. כל המבצע פעולה כלשהי באתר זה )להלן "לקוח" ו/או "משתמש"( מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי תקנון
זה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון זה. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר וענין
בין האתר למשתמשים בו. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר.
1.4. חברת X-onSports היא הבעלים הרשום של האתר )להלן "החברה"(. פרטי הקשר של החברה הם:

שם החברה: X-onSports ישראל
כתובת למשלוח דואר: ת.ד 236 ראשון לציון
info@x-onsports.com
.052-3699080 :טלפון
. :פקס

1.5. לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.
1.6. החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש.
1.7. רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר ואת החברה. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר )להלן "המקור-האחר"(, יגבר האמור בתקנון זה, אף אם הוא מוקדם למקור-
האחר, אף אם מוזכר תקנון זה במקור-האחר ואף אם המקור-האחר הינו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי ? כל זאת רק אם וככל שאין במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות החברה ו/או האתר ו/או אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות החברה ו/או האתר.
1.8. תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא; תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.

2. מטרתו של אתר אינטרנט זה :
2.1. אתר אינטרנט זה )להלן "אתר"( הינו חנות מקוונת לציוד ספורט אשר מספק אפשרות למשתמשים לרכוש את
המוצרים/השירותים המוצעים באתר.
2.2. כל עסקה המבוצעת באתר הינה עסקה ישירה בין המשתמש לחברת X-onSports ישראל
3. המשתמשים :
3.1. רשאים לרכוש באתר כל אדם, בגיל 18 ומעלה, שברשותו כרטיס אשראי תקף.
3.2. על אף האמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לאדם לרכוש מוצרים באתר ואף לבטל הזמנות שבוצעו, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או ללא צורך במתן הודעה מראש.
3.3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוסבר, שאי-מתן האפשרות לרכוש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה בחברה, פגיעה באתר ו/או בספק כלשהו, פגיעה פיזית ו/או מילולית בנותני השירות של החברה.

4. מחירים :
4.1. המחירים באתר כוללים מס ערך מוסף, אלא אם צוין אחרת במפורש.
4.2. החברה אינה מתחייבת שהמחירים של המוצרים/השירותים המפורסמים באתר על ידי המפרסמים הם המחירים הזולים ביותר.
4.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בכל עת מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה ו/או ללא צורך בהודעה מראש.

5. תהליך ביצוע קניה :
5.1. תהליך הקניה יתחיל בהקלקה באמצעות העכבר על המוצרים אותם מעוניין המשתמש ו/או הלקוח לרכוש והוספתם
לרשימת המוצרים אותם המשתמש ו/או הלקוח מעוניין לרכוש )להלן "עגלת קניות"(.
5.2. לאחר בחירת המוצרים והוספתם לעגלת הקניות, המשתמש ו/או הלקוח נדרש להזין שם משתמש וסיסמא. במידה והמשתמש אינו רשום, הוא נדרש להירשם באתר ולהזין פרטים בשדות המתאימים.
5.3. בסיום הרישום ובחירת המוצרים, הלקוח יקבל רשימת קניות הכוללת את המוצרים, מחירים ותנאי המשלוח )להלן "קופה"(. בשלב הקופה הלקוח יאשר את פרטיו, יבחר שיטת משלוח )ראה סעיף "משלוחים"(, יבחר שיטת תשלום "ראה סעיף "תשלומים"( ויאשר את ההזמנה )להלן "פרטי ההזמנה"(.
5.4. לאחר שלב "פרטי ההזמנה" הלקוח יועבר לדף מאובטח SSL ויזין את פרטי כרטיס האשראי.
5.5. בסוף התהליך, הלקוח יקבל דואר אלקטרוני עם פרטי ההזמנה ואישור לביצוע העסקה.

6. ביטול עסקה :
6.1. המשתמש רשאי לבטל עסקה, דהיינו לחזור בו מרכישת המוצר ו/או השירות בתוך 33 יום מיום קבלת אישור בדוא"ל כי העסקה יצאה לפועל וכרטיס האשראי שלו חויב. הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1881. למען הסר ספק,ביטול עסקה כאמור לעיל יעשה בתנאי שהחברה תקבל חזרה את המוצר שסיפקה ללקוח במצב חדש לגמרי אשר לא בוצע בו שום שימוש כלשהו, באריזתו המקורית. החברה הינה היחידה אשר רשאית להחליט האם המוצר אינו חדש לגמרי ולגבי עמידתו בתנאים של ביטול העסקה. נוסף על כך:
6.1.1 החברה לא תבטל עסקה ולא תקבל חזרה ביגוד ללא התווית המקורית בשלמותה.
6.2. ביטול העסקה יעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול בדוא"ל לכתובת info@x-onsports.com
, ו/או פנייה ישירה למוקד הטלפוני אשר פרטיו מופיעים באתר.
6.3. במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, הרכישה של אותו משתמש שכרטיס החיוב שלו לא כובד תהיה בטלה ומבוטלת העסקה מאותו הרגע.
6.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל עסקה שפורסמה באתר, מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה ו/או ללא צורך בהודעה מראש, אף אם המשתמש כבר קיבל הודעה על אישור העסקה.
6.5. עסקה שהתבטלה בהתאם לסעיף זה, יוחזרו למשתמש כל התשלומים שכבר שולמו )ללא הפרשי ריבית ו/או הצמדה(.

7. סודיות ופרטיות :
7.1. אין חובה למסור פרטים כלשהם של יחיד או תאגיד, ואולם אי-מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי הרישום והמכירה באתר עלולה שלא לאפשר השלמתה של עסקה.
7.2. החברה ו/או האתר לא יעבירו פרטים של משתמש כלשהו לצד שלישי, ללא אישורו של אותו משתמש מראש ובכתב.
7.3. היות ומדובר בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת, כל המוסר פרטים באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד.
7.4. החברה תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי המשתמשים והספקים.
7.5. החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ"ב ? ישירים ו/או עקיפים ? שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי משתמשים.
7.6. מובהר, כי ביצוע רישום באתר על ידי משתמש, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל דואר אלקטרוני מהחברה, לרבות דואר אלקטרוני שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיוצ"ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת ,"על פי תיקון 14 לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1881. הינך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה,
ע"י שליחת הודעה ל- info@x-onsports.com.
7.7. האתר והחברה יהיו רשאים להשתמש במידע אישי של משתמש לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" )cookies(. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה- cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies. משתמש שיגיש תלונה או שאילתה בקשר למוצר/שירות ספציפי, יחשב כמי שאישר לקבל מידע ע"י החברה. אין באמור משום התחייבות של האתר או החברה לטפל בתלונות באופן כלשהו או בכלל.
7.8. האתר והחברה יענו לכל בקשה למסירת מידע ? כולל מידע אישי ומידע פרטי ? אם תוגש בהתאם להליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית-משפט וכדומה.
7.9. החברה אינה שומרת פרטים הקשורים לכרטיסי אשראי, Paypal וכל דבר הקשור לאמצעי תשלום לרבות מספר כרטיסי אשראי, ספרות ביקורת, מספרי זהות וכיו"ב.

8. העדר אחריות :
8.1. החברה ו/או האתר אינם אחראים לאיכות המוצרים אשר אינם מוצרי X-onSports. הפרטים שפורסמו באתר לגבי המוצרים מתקבלים ע"י הספק ו/או היבואן והינם באחריותו בלבד.
8.2. החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור )זמנית או קבועה( לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.
8.3. תמונות המוצרים המופיעות באתר הנן להמחשה בלבד, כפי שנמסרו לאתר על ידי הספקים ו/או ע"י היבואנים.
8.4. החברה ו/או האתר אינם אחראים ולא יישאו באחריות ? באופן ישיר או עקיף ? לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ"ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש ו/או לקוח, בקשר )ישיר או עקיף( עם האתר, השימוש בו, המוצרים, השימוש במוצרים, בשל הפסקת פעילות האתר )באופן זמני או קבוע.
8.5. בכל מקרה שבו המוצר אינו תואם את הציפיות ו/או נפגם שלא באשמת הלקוח, על הלקוח לפנות ישירות ליבואן ו/או לנותן השירות למוצר שאותו רכש.
8.6. אחריות לתקינות המוצרים חלה על היבואן בלבד. החברה ו/או האתר אינם אחראים ולא יישאו באחריות ? באופן ישיר או עקיף ? לאי תקינות מוצר כזה או אחר, לרבות בגדים, נעלים, משקפי שמש וכל שאר הציוד המוצע באתר.
8.7. מבלי לפגוע בכלליות או בכל מה שרשום לעיל, החברה מתחייבת שכל מוצריה מקוריים ומאושרים ע"י היבואנים ו/או היצרנים ו/או בעלי השליטה במותג כזה או אחר ואין ולא יהיו מוצרים מפורסמים באתר אשר מזויפים ו/או חיקויים.

9. שימוש בלתי מורשה באתר :
9.1. אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר זה.
9.2. אין לעשות שימוש בלוגו של האתר, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של האתר ו/או החברה ללא אישור החברה מראש ובכתב.
9.3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה.
10. זכויות יוצרים וסימני מסחר :
10.1. כל הנמצא באתר זה, הוא רכושה הבלעדי של החברה או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הסימן המסחרי. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט.
10.2. כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.
10.3. החברה הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בעיצוב האתר ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.
10.4. אתר זה כולל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תמונות, גרפיקה, וכן את כל התוכן והעיצוב של האתר.
10.5. אין לחברה כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע משתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.

11. הדין החל :
11.1. הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.
11.2. מובהר כי האמור בסעיפים 11.1 לעיל, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.אחריות :
האחריות על משקפי השמש ומשקפי האבק היא לשנה מיום הקניה.
על מנת לשמור לאורך זמן על משקפי השמש שרכשת, אנו מממליצים לשמור עליהן בנרתיק כשאינן בשימוש, להימנע מחשיפה לטמפרטורה של מעל 45 מעלות, להרחיקן ממגע עם מי ים וחול, ומעת לעת לנקותן עם מעט מים ומטלית רכה בלבד,.
מערך השירות של .X-onSports אנו מעמידים לשרותך לאחר הרכישה שירות טיפול ותיקון (בכפוף להימצאות חלקי חילוף מתאימים במעבדה.(
אנא קח/י לתשומת לבך, כי לא נוכל להעניק שירות למשקפיים שהורכבו בהן עדשות ע"י גורם אחר.

Copyright ©2014 X-onSports. All Rights Reserved